we współpracy z

Informacje prawne

Informacja o wydawcy:
Wydawcą niniejszej strony internetowej jest:
LBC France SASU o kapitale zakładowym 3.252.490 Euro
24 rue des Jeûneurs
75002 - Paris
FRANCJA

Tel. : +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Paris 521 724 336
Nr VAT wewnątrzunijny: FR 32521724336
Dyrektor ds. publikacji: Mrs Amandine de Souza pełniący funkcję Dyrektora Generalnego.


Informacje o dostawcy usług hostingowych:
Dostawcą usług hostingowych dla niniejszej strony jest:
AMAZON WEB SERVICES INC
Siedziba spółki: 410 Terry Avenue North - Seattle WA 98109-5210 - USA